bonding

روش باندینگ دندانی از یک رزین کامپوزیت استفاده می کند و برای مقاصد مختلف اصلاح ساختار و زیبایی استفاده می شود.  با استفاده از مواد کامپوزیتی همرنگ دندان، دندانپزشک می تواند دندانهای شکسته یا لب پریده را بازگرداند، شکاف ها را پر کند و لبخند بازیابی کند.
باندینگ یک روش خفیف ترمیم دندانهاست و در موارد پیشرفته ، سایر روش های ترمیمی و زیبایی مانند ونیرهای کامپوزیتی توصیه می شوند.

RAXO Related Articles

درباره دکتر رزیتا پورکیان

دکتر رزیتا پورکیان ، جراح-دندانپزشک می باشند و تجربه بسیار موفقی در درمان بیماران دندانپزشکی داشته اند. ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه معتبر گذرانده اند و مدارک بسیاری در درمان دندانپزشکی از موسسات مختلف تخصصی دارند. حصول درمان موفق همراه با تکنولوژی بروز و جدید ، از اهداف اصلی ایشان است و همواره کوشیده اند ، همراه با تکنولوژی ، دانش خود را نیز افزایش دهند.