implant care

*3  الی 6 ماه بعد از جراحی مراحل ساخت پروتز شوع می شود و در این مدت هر ماه یکبار معاینه صورت می گیرد و بعد از قرار دادنپروتز هر 6 ماه یکبار معاینه صورت می گیرد.
* از وارد آمدن فشار و نیروهای خارجی بر روی ایمپلنت حتی المقدور جلوگیری شود .
* در صورت شل شدن پیچ قطعه متصل به ایمپلنت سریعا به دندانپزشک خود مراجعه نمایید.
* استفاده از مسواک مناسب بعد از هر وعده غذایی ، مسواک بین دندانی ، دهانشویه و همچنین عدم استفاده از خلال دندان و وسایل فلزی جهت تمیز کردن.
* پس از کاشت ایمپلنت 24 ساعت از مسواک زدن در اطراف ناحیه عمل خودداری کنید.
* شستن دهان 8 الی 12 ساعت پس از عمل جراحی توصیه نمی شود. روز بعد از جراحی دهانشویه کلرهگزیدین 2 درصد و سرم فیزیولوژی جهت شستشوی دهان استفاده شود.
* پس از جراحی ایمپلنت ورم در ناحیه جراحی طبیعی و احتمالا 4 ای 5 روز ادامه دارد. استفاده از داروهای مسکن ، آرامبخش و ضد التهاب به روند بهبود کمک می کنند.
* ناحیه جراحی شده را بدون فاصله پس از جراحی با استفاده از کیسه یخ به طور متناوب 20 دقیقه به 20 دقیقه کمپرس کنید.
* بعد از 1 الی 2 هفته برای کشیدن بخیه مراجعه شود.

RAXO Related Articles

درباره دکتر رزیتا پورکیان

دکتر رزیتا پورکیان ، جراح-دندانپزشک می باشند و تجربه بسیار موفقی در درمان بیماران دندانپزشکی داشته اند. ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه معتبر گذرانده اند و مدارک بسیاری در درمان دندانپزشکی از موسسات مختلف تخصصی دارند. حصول درمان موفق همراه با تکنولوژی بروز و جدید ، از اهداف اصلی ایشان است و همواره کوشیده اند ، همراه با تکنولوژی ، دانش خود را نیز افزایش دهند.