gingivitis

لثه بافت نگهدارنده دندان در داخل دهان و در ارتباط با استخوان هستند. سلامتی لثه بسیار مهم و حیاتی است. امروزه ارتباط بین بسیاری از بیماریهای سیستمی عمومی بدن با بیماری لثه  اثبات شده است. بیماری لثه ابتدا به دلیل پلاک یا جرم های روی دندان شروع می شود و به مرور با گذر زمان ، پیشرفت می کند. بیماری لثه در هرمرحله ای که تشخیص داده  شود باید درمان شود. در ابتدا با جرم گیری ساده این بیماری کنترل می شود و در مواقع پیشرفته نیاز به جراحی و جرمگیری زیر لثه ای خواهد بود. در برخی بیماریهای دیگر لثه مانند آماس لثه یا بافت های غیرطبیعی نیز با جراحی یا پیوند لثه درمان انجام می شود.

RAXO Related Articles

درباره دکتر رزیتا پورکیان

دکتر رزیتا پورکیان ، جراح-دندانپزشک می باشند و تجربه بسیار موفقی در درمان بیماران دندانپزشکی داشته اند. ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه معتبر گذرانده اند و مدارک بسیاری در درمان دندانپزشکی از موسسات مختلف تخصصی دارند. حصول درمان موفق همراه با تکنولوژی بروز و جدید ، از اهداف اصلی ایشان است و همواره کوشیده اند ، همراه با تکنولوژی ، دانش خود را نیز افزایش دهند.