Root canals

کانال ریشه یا مغز دندان محل قرارگرفتن عصب دندان و بافت های تغذیه کننده دندان است. در حالتی که پوسیدگی دندانی پیشرفت می کند این ناحیه را دچار تخریب می کند و به بافت های داخی دندان آسیب می رساند و به مرور باعث عفونی شدن دندان و از دست رفتن آن می شود.
در حالتی که پوسیدگی به عصب رسیده باشد لازم است عصب کشی انجام شود در این حالت دندان قسمت آسیب دیده توسط دندانپزشک برداشته می شود و به جای آن مواد مخصوصی قرار می گیرد. دراین حالت بدلیل عصب کشی دندان اصلاطحا مرده محسوب می شود و دیگر نسبت به تحریکات یا پوسیدگی های دیگر واکنس نشان نمی دهد. برای اطمینان از مشکلات دیگر در این دندان و جلوگیری از شکسته شدن آن لازم است ، روی دندان روکش قرار گیرد.

RAXO Related Articles

درباره دکتر رزیتا پورکیان

دکتر رزیتا پورکیان ، جراح-دندانپزشک می باشند و تجربه بسیار موفقی در درمان بیماران دندانپزشکی داشته اند. ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه معتبر گذرانده اند و مدارک بسیاری در درمان دندانپزشکی از موسسات مختلف تخصصی دارند. حصول درمان موفق همراه با تکنولوژی بروز و جدید ، از اهداف اصلی ایشان است و همواره کوشیده اند ، همراه با تکنولوژی ، دانش خود را نیز افزایش دهند.