y9kj1alhیک بریج ممکن است برای جایگزینی فضای خالی ناشی ازدندان های ازدست رفته استفاده شود. یک بریج درواقع جایگزینی دندانهای ازدست رفته با دندان های مصنوعی است، بریج می تواند از جنس طلا، آلیاژها، پرسلن یا ترکیبی از این مواد ساخته شده و برای حمایت نیاز به تراش خوردن دندانهای مجاور داشته باشد.
انواع پروتزهای دندانی :
دست دندان مصنوعی ، جایگزینی برای تمام دندان های از دست رفته دریک فک می شود ، در حالی که دندان مصنوعی جزئی در فضاهای ایجاد شده  ناشی از دست رفتن دندان ها استفاده می شود تا علاوه بر ایجاد ارتباط طبیعی دندانها از تغییر موقعیت دندانهای مجاور به سمت فضای خالی جلوگیری کند.
پروتزهای ثابت و متحرک باعث  افزایش توانایی غذاخوردن و تکلم می شوند و ازطرفی ظاهر و لبخند را تا حد زیادی بهبود می دهند.
دندان های کامل  زمانی ساخته می شوند که تمام دندان های طبیعی یک فک از دست رفته باشند. شما می توانید یک پروتز کامل در فک بالا یا پایین خود داشته باشید یا هر دو.
دندان مصنوعی کامل با توجه به زمانی که ساخته می شوند و در داخل دهان قرار می گیرند ، "معمولی" یا "فوری" نامیده می شوند. دندان مصنوعی فوری بلافاصله پس از حذف دندان های باقی مانده در دهان قرار میگیرد. برای انجام این کار دندانپزشک می تواند قالبگیری و اندازه گیری ها را انجام دهد و مدل های گچی فک بیمار را در طی یک جلسه آماده میکند و بصورت موقت یا فوری یک دندان مصنوعی روی فک قرار میدهد. یکی از مزایای پروتزهای فوری این است که بیمار در طول دوره بهبودی نباید بدون دندان باشد.
معمولا بعد از 6 تا8 هفته دندان مصنوعی فوری یا موقتی با دندان مصنوعی دایمی ساخته شده در لابراتوار جایگزین می شود.
اوردنچر یک پروتز متحرک است که روی تعداد کمی از دندانها به عنوان نگدارنده قرار می گیرد. دندان های طبیعی برای حمایت از پروتز آماده می شوند و پروتز ساخته شده در لابراتوار روی آنها قرار می گیرد. فراهم کنند. پروتزهای جزئی اغلب یک راه حل زمانی که چندین دندان از دست رفته است.

RAXO Related Articles

درباره دکتر رزیتا پورکیان

دکتر رزیتا پورکیان ، جراح-دندانپزشک می باشند و تجربه بسیار موفقی در درمان بیماران دندانپزشکی داشته اند. ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه معتبر گذرانده اند و مدارک بسیاری در درمان دندانپزشکی از موسسات مختلف تخصصی دارند. حصول درمان موفق همراه با تکنولوژی بروز و جدید ، از اهداف اصلی ایشان است و همواره کوشیده اند ، همراه با تکنولوژی ، دانش خود را نیز افزایش دهند.