نمونه  بیمار ایمپلنت دندانی

۳ دندان قدامی فک بالای بیمار که ۴ دندان قدامی را جایگزین کردیم و ۲ دندان خلف فک بالاو یک دندان خلف فک پایین با ایمپلنت جایگزین شد جمعا ۶ عدد ایمپلنت  انجام شدبیمار بسیار راحت وراضی میباشد وبه کمک این ایمپلنتها بیماراز دست دندان متحرک نجات یافت!

implant 1

 

 

implant 2

 

 

implant 3

 

 

implant 4

 

 

implant 5


 نمونه بیمار ایمپلنت 2

p10

(بیمارفوق ایمپلنت برای دندان قدامی)


 

RAXO Related Articles

درباره دکتر رزیتا پورکیان

دکتر رزیتا پورکیان ، جراح-دندانپزشک می باشند و تجربه بسیار موفقی در درمان بیماران دندانپزشکی داشته اند. ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه معتبر گذرانده اند و مدارک بسیاری در درمان دندانپزشکی از موسسات مختلف تخصصی دارند. حصول درمان موفق همراه با تکنولوژی بروز و جدید ، از اهداف اصلی ایشان است و همواره کوشیده اند ، همراه با تکنولوژی ، دانش خود را نیز افزایش دهند.